แสดงชื่อคณะและวิทยาลัย
คณะ QR Code

ศิลปศาสตร์

-

02-7916000 ต่อ 1221

-

วิทยาศาสตร์

https://lin.ee/1oBkNwObr

02-7916000 ต่อ 1412

0943518484

บริหารธุรกิจ

@rbsrsu

02-997-2222 ต่อ 1045

0966724461

สถาบันการบิน

-

029972200 ต่อ 4107

-

นานาชาติ

@rsuinter

029972200 ext 4019

0994289295

การออกแบบ

@rae8332g

029972222 ต่อ 3631

029972222

กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

@225qaoka

029972222 ต่อ 1453

-

นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

@itrsu

027916000 ต่อ 4061

0959496352

วิศวกรรมศาสตร์

-

029972200#3229,3221

-

นิเทศศาสตร์

@DekNitade Rangsit 63

029972222#4683

0955535693

ทัศนมาตรศาสตร์

-

02997-2200 ต่อ 4470

-

ดิจิทัลอาร์ต

DIGITAL ART Center Point

029972222 ext 5201-5

-

รังสีเทคนิค

@199seboa

029972222 ต่อ 1704

-

นวัตกรรมสังคม

-

025339697

-

บัญชี

-

-

-

เทคโนโลยีอาหาร

vanida.o

02-997-2222 ต่อ 3212

0818191704

สถาบันรัฐศาสตร์

@pol_rsu

029972200 ต่อ 1266

0628490006

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Aon4408

02-997-2222 ต่อ 1283

0898960462

สำนักงานทะเบียน

@rsu.rangsit

027915535

0000000000

ทันตแพทยศาสตร์