แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


 ข่าวสารล่าสุด!

Social Media Technology

 ข้อมูลการสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์


 Facebook สาขา

อาจเป็นการ์ตูนรูป หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "College of Digital Innovation Technology Computer Science WELCOME DEK64 พูดคุยกับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ ใหม่และรุ่นพี่ แนะนำแนวทางการเรียน สอบถามรายละเอียดต่างๆ"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "WELCOME DI'64 OOുO LINE พบปะเพื่อนใหม่ เพื่อนใ พูดคุยกับรุ่นพี่ สอบถามข้อมูล #สาขาวิชา นวัตกรรมดีจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต"
อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความพูดว่า "COMPUTER GAME & E-SPORT Coding.exe 01001010 101010111 Design.exe 01 å× WELCOME #DEK64 พบปะเพื่อนใหม่ พูดคุยกับรุ่นพี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม UTTUUTUTOLPO 0101011 START"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "LINE SMT #DEK64 ÛOCIALMDIELGY MEDIA TECHNOLOGY SOCIA พบปะเพื่อนใหม่ พูดคุยกับรุ่นพี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม HI"

 


@itrsu

027916000 ต่อ 4061

0959496352