แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา


คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Online) ปีการศึกษา 2564 : วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

ผ่านระบบ ZOOM ( โดยจะมีการส่ง link ทาง line กลุ่มของนักศึกษาใหม่ PT RSU 35 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจของคณะ

กำหนดการปฐมเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2564 

ข้อมูล/คู่มือการลงทะเบียนอื่น ๆ

1. ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

2. คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระออนไลน์

3. การเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย RSU-NET  

 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000   

เบอร์โทร 02-997-2222 ต่อ 1453,1483 , Fax. 02-997-2222 ต่อ 1481

Website: https://www.rsu.ac.th/ptrsu/index.php

 

 


@225qaoka

029972222 ต่อ 1453

-