แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา


คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

ข้อมูล/คู่มือการลงทะเบียนอื่น ๆ

1. ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

2. คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระออนไลน์

3. การเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย RSU-NET  

 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000   

เบอร์โทร 02-997-2222 ต่อ 1453,1483 , Fax. 02-997-2222 ต่อ 1481

Website: https://www.rsu.ac.th/ptrsu/index.php

 

 


@225qaoka

029972222 ต่อ 1453

-