แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สำนักงานทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิก http://registrar.rsu.ac.th/RegisManual.aspx


@rsu.rangsit

027915535

0000000000