แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน เทคโนโลยีอาหาร


2 สาขา น่าเรียน ที่​คณะ​เทคโนโลยี​อาหาร​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​

1) สาขาเทคโนโลยีอาหาร

     - หลักสูตร 4 ปี

     - รับเฉพาะนักเรียนที่จบสายวิทย์-คณิต

     - การเรียนการสอนเน้นความรู้ด้านเทคโนโลยี​อาหาร​โดยเฉพาะ เช่น การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร

     - อาชีพหลังจบการศึกษา เช่น นักวิจัยและพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​, นักตรวจวิเคราะห์และสอบ​คุณภาพ​อาหาร, ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต, นักขายวัตถุดิบอาหารผู้เชี่ยวชาญ

2) สาขาธุรกิจ​อุตสาหกรรม​อาหาร​

     - หลักสูตร 3 ปี ครึ่ง

     - สมัครเรียนได้ทั้งนักเรียนที่จบสายวิทย์​ สายศิลป์​ และสายอาชีพ

     - เรียนความรู้พื้นฐานทางด้าน​เทคโนโลยี​อาหาร​ การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ​อาหาร

     - อาชีพหลังจบการศึกษา เช่น เจ้าของธุรกิ​จอาหาร, นักธุรกิจ startup, ทำงานกับบริษัทอาหารชั้นนำ

 


vanida.o

02-997-2222 ต่อ 3212

0818191704