แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน รังสีเทคนิค


 

1. ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ห้องพักอาจารย์ Office Hour

1. รศ.มานัส มงคลสุข

e-mail: manus.m@sru.ac.th

D10-106

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.

2. อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์

e-mail: nuttapong.d@rsu.ac.th

D10-108

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

3. อ.ดร.นัฐพงษ์ มูลคำ

e-mail: nutthapong.m@rsu.ac.th

D10-113

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.30 น.

4. อ.สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา

 

e-mail: soontaree.s@rsu.ac.th

 

D10-109

 

จันทร์ และ พุธ เวลา 09.00 - 16.30 น.

อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 11.00 น.

5. อ.อำพลพรต วงค์เปี่ยม

e-mail: umpolprot.w@rsu.ac.th

9-111

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.

6. อ.จักราวุธ พานิชโยทัย

e-mail: jakrawut.p@rsu.ac.th

D10-111

 

จันทร์ และ ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.00 น.

อังคาร เวลา 09.00 - 11.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.00 น.

7. อ.กฤษณะ อุทาพรม

e-mail: kitsana.u@rsu.ac.th

D10-118

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

8. อ.กัญจนพร โตชัยกุล

e-mail: gunjanaporn.t@rsu.ac.th

D10-112

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.30 น.

9. อ.ธนพัฒน์ ช่องสาร

e-mail: thanaphat.c@rsu.ac.th

D10-115

อังคาร - พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

2. ข้อมูล/คู่มือที่นักศึกษาควรรู้

3. ประกาศต่างๆ

  • กำหนดการรับบัตรนักศึกษา 63XXXXX

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63xxxxx ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ อาคาร 6 เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

  • กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 63XXXXX (รอบ 2)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63xxxxx ติดต่อทำบัตรนักศึกษาได้ที่ งานประวัติ สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ห้อง 102 ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 กันยายน  2563 เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะรังสีเทคนิค


เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000   

เบอร์โทร 02-997-2222 ต่อ 1704,1711  

โทรสาร. 02-997-2222 ต่อ 1723

e-mail: rtrsu@rsu.ac.th


@199seboa

029972222 ต่อ 1704

-