แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ศิลปศาสตร์


ข้อมูลการติดต่อคณะศิลปศาสตร์

 

 

ช่องทางการติดต่อคณะและภาควิชา 

คณะศิลปศาสตร์

https://www.facebook.com/LiberalArtsRSU

เบอร์โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 1221

 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

https://www.facebook.com/RsuEnglish/

 

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

https://www.facebook.com/RSUJP/

 

ภาควิชาภาษาไทย

http://bit.ly/ThaiRSUFacebook

 

ภาควิชาภาษาจีน

https://www.facebook.com/RSU.ZHongWEnxI/

 

ภาควิชาภาษาเกาหลี

http://bit.ly/KoreanRSUFacebook

 

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

https://www.facebook.com/FrenchRangsit/

 

ภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

http://line.me/ti/g/lP1OqbaTBk

 

ภาควิชามนุษยศาสตร์

https://www.facebook.com/groups/superhumanity/

 

1. คู่มือนักศึกษาเพื่อจัดรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษา ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาเพื่อดูแผนการศึกษาที่นี่ 

2. intranet สำหรับการลงทะเบียนและตรวจสอบเกรด http://intranet.rsu.ac.th/ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

4. ศึกษา คู่มือการใช้ระบบ Intranet ในการลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล/คู่มือที่นักศึกษาควรรู้

1. คู่มือการใช้ระบบ Intranet ในการลงทะเบียนเรียน

2. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 

3. คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระ

4. กำหนดส่งเอกสารายงานตัวและการทำบัตรนักศึกษารหัส64

5. วิธีการใช้งาน RSU-NET

6. นักศึกษาสามารถดูระเบียบการและคู่มือต่างๆเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียน http://registrar.rsu.ac.th/Default.aspx

 

 


-

02-7916000 ต่อ 1221

-