แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน บริหารธุรกิจ


เข้ากลุ่มคณะ 

 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ (ประจำภาคการศึกษา S/64)

-----------------------

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ S/64 ของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง..ๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่าง

รหัสนักศึกษา 58-63

(รวม 64 เทียบโอน)

http://bit.ly/rbs-onlineS64

-

รหัสนักศึกษา 64

https://bit.ly/dek64rbs-onlineS64

คณะบริหารธุรกิจ มีความห่วงใยนักศึกษาทุกคน ขอให้ทุกคนอย่าประมาท ดูแลรักษาตนเองให้ดีที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

หมายเหตุ
1. กรณีแบ่งชำระค่าเทอมเข้า "ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน" ผ่านทาง https://eform.rsu.ac.th/Signinpage.aspx
2. กรณีนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ติดต่อส่วนงานแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) โดยติดต่อ อาจารย์สุขศรี และพี่ออมสิน หรือ https://www.facebook.com/rsustudentloan

 

  


@rbsrsu

02-997-2222 ต่อ 1045

0817056585