แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน บัญชี


คณะบัญชี

เบอร์โทร. 02-997-2200 ต่อ 1013 ,1015 ,1055

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 สามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ดังนี้
1. กรอกฟอร์มการสมัคร ที่นี่ https://form.jotform.me/210029189567461 พร้อมเตรียมเอกสารในการอัพโหลดดังนี้
    1.1 สำเนาผลการเรียนฉบับจบการศึกษา สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
    1.2 สำเนาบัตรประชาชน
    1.3 รูปถ่ายหน้าตรง
2. เมื่อกรอกใบสมัครและอัพโหลดหลักฐานการสมัคร เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งชำระเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนไปยัง E-mailของท่าน
3. แนบหลักฐานการชำระเงินกลับมายังช่องทางที่แจ้งไว้ใน E-mail
4. เจ้าหน้าที่แจ้งแผนการเรียน รหัสนักศึกษา E-mail มหาวิทยาลัยไปยัง E-mail ของท่าน
5. เมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติ ติดต่อขอรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนตัวจริงที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก1 ชั้น1 ห้อง103
 เพื่อนำไปติดต่อรับ iPAD ในเวลาทำการปกติ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

=============================================================

ช่องทางการเข้ากลุ่มไลน์ รายวิชาต่างๆในภาคเรียนที่ 2/2563

หรือ https://www.facebook.com/370203507152/posts/10158126194182153/?d=n

=============================================================

คู่มือการผ่อนค่าเทอม

 

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่

https://www.facebook.com/AccRsu/


-

02-997-2200 ต่อ 1055

-