แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน นานาชาติจีน


วิทยาลัยนานาชาติจีน ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์แล้ว วันนี้ จนถึงตุลาคม 2563 !!!

欢迎大家到兰实大学中国国际学院,现在开始申请面试!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

#เรียนบริหารธุรกิจเป็นภาษาจีน ที่นี่ที่เดียว

ที่ได้ทั้งความรู้ด้านธุรกิจ และภาษาจีนไปพร้อมๆกัน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ #COVID-19  ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการสัมภาษณ์นักศึกษาออนไลน์

ผ่านโปรแกรม LINE หรือ WECHAT โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 

**ขั้นตอนการสมัครและเข้าสัมภาษณ์**

1.ส่งข้อมูลหลักฐานการสมัคร (scan) มาทางอีเมล์ icc@rsu.ac.th เอกสารประกอบด้วย

                             -ใบจบม.ปลาย

                             -ใบผลการเรียน

                             -บัตรประชาชน/พาสปอร์ต

                             -ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

                   2.เพิ่มเพื่อนใน LINE หรือ WECHAT เพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์

                             LINE ID: Huangxiao (พี่อาย) หรือ WECHAT ID: ICCRSU

                             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ทุกช่องทางค่ะ

หมายเหตุ

1. กรณีแบ่งชำระค่าเทอมเข้า "ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน" ผ่านทาง https://eform.rsu.ac.th/Signinpage.aspx

2. กรณีนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ติดต่อส่วนงานแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) โดยติดต่อ อาจารย์สุขศรี และพี่ออมสิน


-

0-2791-6000 ต่อ 4117

0827233777