บริการ

ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศของเราให้บริการ ดังนี้


บริการให้คำปรึกษา ปรับปรุง ติดตั้ง ระบบงานโปรแกรม ต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน
บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งานจากการใช้ระบบงานบริการข้อมูล Online ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet, PC, MacBook, Laptop หรือ web browser ต่างๆ เป็นต้น

dashboard

วางแผน จัดหา ประสานงาน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงาน Soft square (23 ระบบ)

รายละเอียด »

เข้าร่วมการวิเคราะห์ พัฒนา และติดตามงานในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานของเรา

ผลงานทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

 • In Progress
 • โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน (ใหม่) :ระบบสารสนเทศ (RSU IS)
  โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน (ใหม่) :ระบบ API ใหม่
  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและประเมินรายวิชา
  ระบบ E-consent
  ระบบ Big Data (P1)
  ระบบเบิกโหลด
  เว็บไซต์สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

laptop
 • Close - MA
 • โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ ITSC Helpdesk
  ระบบจองห้องคอมพิวเตอร์
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • Plan B ระบบรับสมัคร (MA P1)
   MA, เพิ่มการรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ (TH) (In progress)
   ระบบรับสมัครบัณฑิตวิทยาลัย (In progress)
   Function ส่วนลดค่าสมัครจาก Open House
 • ระบบจองอุปกรณ์ห้องเรียน
  ระบบเช็คชื่อตรวจแถวงานรับปริญญา
  ระบบยืนยันสิทธิ์มาตราการช่วยเหลือผลกระทบจาก Covid
  ระบบ RSU Open House 2021
  ระบบสแกน QR Code สำนักวินัยนักศึกษา
  ระบบลงทะเบียนงาน Open House CPE.RSU in Metaverse
  ระบบค้นหาห้องสอบ สำนักงานรับสมัครนักศึกษา
  ระบบ RSU Connect
  ระบบ Soft square (23 ระบบ)

-

เกี่ยวกับเรา

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และตัวแทนการทำงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการ Smart Organization มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564
ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยรังสิต (เริ่ม 28 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน)
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ทีมงานของเรา

The professional team.

laptop

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

ติดต่อเรา

ตึก 1 อาคารอาทิตย์-อุไรรัตน์ ชั้น 6 ห้อง 602A

โทรศัพท์

0-2997-2200 ต่อ 5710

© Copyright ITSC 2022