บริการ

ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เราให้บริการ

ให้บริการ Software เพื่อการเรียนการสอน

Solidwork(60 License) , Autocad For Education , Microsoft Office , PyThon , และอื่นๆ

ให้บริการเพื่อการเรียนการสอน

ให้บริการเพื่อการเรียนสอนสำหรับทุกคณะวิชา

dashboard

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อบรมสัมมนาบุคลากร

ให้บริการอบรม สัมมนากับหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต

ห้องปฏิบัติการ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-205, 2-206

image

Lab 205 มีจำนวน 31 เครื่อง
Lab 206 มีจำนวน 31 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-216 A-E

image

ให้บริการห้องเรียน อุปกรณ์เครื่องฉาย และระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 5 ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-332A,5-332B

image

Lab 5-332A มีจำนวน 61 เครื่อง
Lab 5-332B มีจำนวน 61 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-313,5-314,5-317,5-318

image

Lab 5-313 มีจำนวน 31 เครื่อง
Lab 5-314 มีจำนวน 31 เครื่อง
Lab 5-317 มีจำนวน 31 เครื่อง
Lab 5-318 มีจำนวน 31 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6-A501,A502,A505,
A507,A508,A509

image

Lab 6-A501 มีจำนวน 41 เครื่อง
Lab 6-A502 มีจำนวน 51 เครื่อง
Lab 6-A505 มีจำนวน 51 เครื่อง
Lab 6-A507 มีจำนวน 51 เครื่อง
Lab 6-A508 มีจำนวน 51 เครื่อง
Lab 6-A509 มีจำนวน 41 เครื่อง

ผลงานของเรา

ผลงานปัจุบัน

ระบบเครื่อข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Windows Server 2012 R2

บริการระบบยืนยันตัวบุคคลในส่วนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบยืนยันตัวบุคคลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในรูปแบบ การ Login เข้าระบบโดเมนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) เพื่อเข้าใช้งานภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพิ่มความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานกลาง ลดระยะเวลา และความยุ่งยากในการเข้าใช้งาน - เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งาน ที่รองรับการลงชื่อเข้าใช้งาน (login) การเรียนการสอน - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในการลดระยะเวลาการเข้าใช้งาน ทดแทนระบบยืนยันตัวบุคคลปัจจุบัน ลดความเสี่ยงการถูกโจมตี ในส่วนระบบการยืนยันตัวบุคคล และลดภาระในการบริหารจัดการยืนยันตัวบุคคล


dashboard

เกี่ยวกับเรา

Timeline

เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องตามวาระ โดยปรับเปลี่ยนเครื่องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-317 และ 5-318 จำนวนห้องละ 30 เครื่อง

ปี 2020

เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องตามวาระ โดยปรับเปลี่ยนเครื่องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-313 และ 5-314 จำนวนห้องละ 30 เครื่อง

ปี 2019

เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กำลังปรับปรุง

ปี ?

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อยู่ในแผนงาน

ปี ?

ทีมงานของเรา

The professional team.

ธีรพล ถนอมพร

เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ (2-205A)

พีรยศ ตันอุดรชัย

หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ (5-313)

ศักดิ์สิทธิ์ เขียนนิลศิริ

เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ (5-332)

ณรงค์ ภิรมย์อยู่

เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ (6-A506)

นุเชษฐ์ พันธ์ขาว

เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ (6-A506)

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

ติดต่อเรา

ตึก 6 อาคาร Student Center ชั้น 5 ห้อง 506

โทรศัพท์

0-2997-2200 ต่อ 6012, 3292

© Copyright ITSC Computer Lab 2022