ฝ่ายงาน
ดาต้าเซ็นเตอร์
บริการของเรา

บริการ

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์เรามีหลายบริการ

Could Server

บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือนทั้งออนพรีมิสและออนคลาวด์ | Veeam Backup | DR-Site

Web Hosting

บริการพื้นที่รับฝากเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน/คณะ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS Apache และ NginX

Web Security

บริการ TLS Certificate ให้กับเว็บไซต์ภายใต้โดเมน RSU

Google Workspace

บริการแอคเค้าท์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไดรฟ์ และอื่นๆ

Microsoft

บริการระบบปฏิบัติการ Windows | Microsoft Office | Active Directory | Office365 account | Azure Dev Tools

Other

บริการอื่นๆ

ผลงานของเรา

ผลงานปัจุบัน

...
Could Server
Server Virtualization
...
Web Hosting
Web Server
...
Web Security
TLS Certificate
...
Google Workspace
Education Fundamentals
...
Microsoft
Education Servives
...
Other
Other Services

เกี่ยวกับเรา

Timeline

ทีมงานของเรา

The profressional team.

...

กฤษฎา ชื่นหฤทัย

หัวหน้างาน

...

ทัตพงษ์ เทพชา

เจ้าหน้าที่เทคนิค

...

Someone's coming

เจ้าหน้าที่เทคนิค

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

...
...
...
...

ติดต่อเรา

ตึก 1 อาคาร อาทิตย์-อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 207


โทรศัพท์

0-2997-2200 ต่อ 5646, 5419