บริการ

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์เรามีหลายบริการ

Cloud Server

บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือนทั้งออนพรีมิสและออนคลาวด์ | Veeam Backup | DR-Site

Web Hosting

บริการพื้นที่รับฝากเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน/คณะ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS Apache และ NginX

Web Security

บริการ TLS Certificate ให้กับเว็บไซต์ภายใต้โดเมน RSU

dashboard

Google Workspace

บริการแอคเค้าท์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไดรฟ์ และอื่นๆ

Microsoft

บริการระบบปฏิบัติการ Windows | Microsoft Office | Active Directory | Office365 account | Azure Dev Tools

Other

บริการอื่นๆ

ผลงานของเรา

ผลงานปัจุบัน

Cloud Server

Server Virtualization

เรามี VM ที่อยู่ในการดูแลร่วม 80 เครื่อง มีทั้งระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows เช่น Windows Server 2003R2,2008R2,2012R2 Windows 10 และตระกูล Linux เช่น CentOS Debian และ Redhat เป็นต้น ทำงานเป็นโปรดักชั่นหลายระบบอยู่ในนั้น ซึ่งระบบทำงานตลอดเวลา

dashboard
dashboard

Web Hosting

Web Server

บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์ ให้บริการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Microsoft IIS Apache และ NginX จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เว็บไซต์

Web Security

TLS Certificate

ให้บริการ TLS Certificate สำหรับทุกเว็บไซต์ภายใต้ RSU ใช้งานได้กับทุกเว็บเซิร์ฟเวอร์

dashboard
dashboard

Google Workspace

Education Fundamentals

ให้บริการแอคเค้าท์สำหรับเข้าใช้งานทุกบริการที่มีในโดนเมน RSU

Microsoft

Education Servives

บริการระบบปฏิบัติการ Windows, Microsoft Office, Active Directory, Office365 A1, Azure Dev Tools

dashboard
dashboard

Other

Other Services

บริการอื่นๆ นอกเหนือจากในแผนงาน

เกี่ยวกับเรา

Timeline

เปลี่ยนเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์

เป็นช่วงที่เครื่องเซิร์ฟที่เป็น Physical หมดประกันและบวกกับเทคโนโลยีที่เป็น Virtual Matchine กำลังเป็นที่นิยม เราจึงเปลี่ยนให้เป็น Virtualized Infrastructure ทั้งหมด

ปี 2016

มีพนักงานเพิ่ม 1 คน

เนื่องจากเดิมฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์มีพนักงานคนเดียว และพอดีกับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นในปีนั้นจนทำไม่ทัน จึงมีการขอพนักงานเพิ่มอีก 1 คน โดยให้เป็นการโอนย้ายมาตามความสมัครใจ

ปี 2015

กำเนิดงานดาต้าเซ็นเตอร์

กำลังปรับปรุง

ปี ?

ที่มาของงานดาต้าเซ็นเตอร์

กำลังปรับปรุง

ปี ?

ทีมงานของเรา

The professional team.

ทัตพงษ์ เทพชา

เจ้าหน้าที่เทคนิค

กฤษฎา ชื่นหฤทัย

หัวหน้างาน

สุชาติ อูปแก้ว

เจ้าหน้าที่เทคนิค

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

ติดต่อเรา

ตึก 1 อาคาร อาทิตย์-อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 207

โทรศัพท์

0-2997-2200 ต่อ 5646, 5419

© Copyright ITSC Data Center 2021